Tình hình giáo dục-khoa cử thời lê sơ Vì sao giáo dục-khao cử thời lê sơ phát triển

Question

Tình hình giáo dục-khoa cử thời lê sơ
Vì sao giáo dục-khao cử thời lê sơ phát triển

in progress 0
Josie 2 tháng 2021-10-06T14:57:52+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:58:53+00:00

  Tình hình giáo dục-khoa cử thời lê sơ rất được chú trọng trong các kì thi

  giáo dục-khao cử thời lê sơ phát triển là vì

  -Nhà Lê luôn đề cao vai trò của giáo dục trong hình thức và hành động. Giáo dục tri thức phải đi đôi với giáo dục đạo đức.

  -Nhà Lê luôn thay đổi và sáng tạo sao cho phù hợp với thực tế xã hội và khả năng người học, nhằm khơi gợi tính chủ động của người học.

  -Thường xuyên đẩy mạnh việc thực hiện thi cử nghiêm túc nhằm chọn được người tài. Tuy nhiên hạn chế những quy định khắt khe, không cần thiết trong hoạt động dạy học để học sinh có thể dễ dàng nắm bắt và thực hiện.

  – luôn đề ra những yêu cầu cho giáo dục phải gắn liền với những điều kiện lịch sử cụ thể.

     Cho mk câu trả lời hay nhất nhé

        

  0
  2021-10-06T14:59:01+00:00

  – Do nhà nước rất quan tâm đến giáo dục, đến việc đào tạo nhân tài, lấy giáo dục, khoa cử làm phương thức chủ yếu để tuyển dụng quan lại, có nhiều hình thức khuyến khích động viên mọi người học tập, thi cử như lập bia khắc tên những người đỗ tiến sĩ vào bia đá, những người đỗ đạt cao đều được bổ dụng làm quan.

  tinh-hinh-giao-duc-khoa-cu-thoi-le-so-vi-sao-giao-duc-khao-cu-thoi-le-so-phat-trien

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )