TÍNH HÓA TRỊ a) Fe trong Hợp chất FeSO4 b) Na trong hợp chất Na2CO3

Question

TÍNH HÓA TRỊ
a) Fe trong Hợp chất FeSO4
b) Na trong hợp chất Na2CO3

in progress 0
Claire 1 năm 2021-08-28T01:35:58+00:00 2 Answers 267 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T01:37:12+00:00

  a) Gọi hóa trị của `Fe` là `x`.

  Có: `x.1=2.1 <=> x =2`

  Vậy `Fe` có hóa trị `II` trong hợp chất `FeSO_4`

  b) Gọi hóa trị của `Na` là `y`

  Có: `y.2=2.1 <=> y=1`

  Vậy `Na` có hóa trị `I` trong hợp chất `Na_2CO_3`.

  0
  2021-08-28T01:37:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  …..a) Fe trong Hợp chất FeSO4

       do SO4 có hóa trị II

    gọi a là hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4

      ta có : 1.a = 1 .II 

            ⇔ a =2

     Vậy Fe trong FeSO4 có hóa trị II

  b.Na trong hợp chất Na2CO3

  Gọi hóa trị của Na là a

                           CO3 là b

  Đặt CT:       Nax(CO3)y

  Theo QT hóa trị ta có:

     

  => Hóa trị của Na là 2

        Hóa trị của CO3 là 1

  .

  .

                            CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ <3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )