Tính: M=2/5+4/8+6/11+…+40/62 Tìm quý luật giúp tui vs ạ

Question

Tính:
M=2/5+4/8+6/11+…+40/62
Tìm quý luật giúp tui vs ạ

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-09-03T16:40:47+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:42:05+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

  M=`2/5`+`4/8`+`6/11`+…+`40/62`

  → Quy luật : Tử đều cách nhau 2 đơn vị. Mẫu cách nhau 3 đơn vị.

  0
  2021-09-03T16:42:28+00:00

  bạn ơi quy luật là:

  Tử đều cách nhau 2 đơn vị

  Mẫu cách nhau 3 đơn vị

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )