Tính nhanh: 1,54 x 94 + 92 x 15,4 x 0,1 + 154 x 0,08 – 1,54 x 184 (Giải chi tiết ạ) Lại phải nhờ tới sự giúp đỡ của các cao nhân rồi! Mong các cao nhâ

Question

Tính nhanh: 1,54 x 94 + 92 x 15,4 x 0,1 + 154 x 0,08 – 1,54 x 184
(Giải chi tiết ạ)
Lại phải nhờ tới sự giúp đỡ của các cao nhân rồi! Mong các cao nhân chỉ giáo! ❤❤❤
Hứa vote 5 sao + câu trả lời hay nhứtttttttttt

in progress 0
Rose 1 tuần 2021-08-30T17:19:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:20:36+00:00

  Đáp án:

  `=15,4`

  Giải thích các bước giải:

  `1,54 xx 94 + 92 xx 15,4 xx 0,1 + 154 xx 0,08 – 1,54 xx 184`

  `=1,54 xx 94 + 92 xx (15,4 xx 0,1) + 154 xx 0,08 – 1,54 xx 184`

  `=1,54 xx 94 + 92 xx 1,54 + 154 xx 0,08 – 1,54 xx 184`

  `=1,54 xx 94 + 92 xx 1,54 – 1,54 xx 184 + 154 xx 0,08 `

  `=1,54xx(94+92-184)+154 xx 0,08 `

  `=1,54xx2+154 xx 0,08 `

  `=3,08+12,32`

  `=15,4`

  0
  2021-08-30T17:21:11+00:00

  Đáp án:

   áp dụng tính chất phân phối ` a +b × a + c  = a × ( b + c ) ` hoặc ` a – b + a – c = a×(b-c) `

  Giải thích các bước giải:

  `1,54 × 94 + 92 × 15,4 × 0,1 + 154 × 0,08 – 1,54 × 184`

  ` = 1,54 × 94 + 92 × 1,54  + 154 × 0,08 – 1,54 × 184 `

  ` = 1,54 × ( 94 + 92  – 184 ) + 154 × 0,08 `

  `= 1,54 × 2 + 154 × 0,08 `

  `=3,08 + 12,32 `

  `=15,4 `

  ( Chúc e thi lên lớp 6 điểm cao nha ) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )