Tính nhanh 3/4+12/8+20/45+16/48+45/81+25/100

Question

Tính nhanh 3/4+12/8+20/45+16/48+45/81+25/100

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-09-28T15:10:57+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:12:14+00:00

  3/4+12/8+20/45+16/48+45/81+25/100

  =3/4 + 3/2 + 4/9 + 1/3 + 5/9 +1/4

  = (3/4 + 1/4)+ (5/9+4/9)+(3/2 +1/3)

  = 1 + 1 + 11/6

  = 2 + 11.6

  0
  2021-09-28T15:12:16+00:00

  Đáp án:13/6

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )