Tính nhanh: 32,4 x 6,34 + 3,66 x 32,4 + 0,5

Question

Tính nhanh:
32,4 x 6,34 + 3,66 x 32,4 + 0,5

in progress 0
Isabelle 4 tháng 2021-07-30T22:02:19+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T22:03:34+00:00

  Đáp án: 324.5

  Trình bày

  32,4 x 6,34 + 3,66 x 32,4 + 0,5

  = 32.4 x ( 6,34 + 3.66 ) + 0.5

  = 32.4 x 10 + 0.5

  = 324 + 0.5

  = 324.5

  Xin hay nhất ạ

   

  0
  2021-07-30T22:04:13+00:00

  32,4 x 6,34 + 3,66 x 32,4 + 0,5

  = 32,4×( 6,34 + 3,66) + 0,5

  = 32,4 × 10 + 0,5

  = 324 + 0,5 

  = 324,5 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )