Tính P=x^10-10x^9+10x^8 -10x^7+…+10x^2+10x+2 với x=9

Question

Tính
P=x^10-10x^9+10x^8 -10x^7+…+10x^2+10x+2 với x=9

in progress 0
Quinn 2 năm 2021-08-22T14:47:23+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:48:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `x=9`

  `=>10=x+1` thay vào P

  `=>P=x^10-x^9(x+1)+x^8(x+1)-x^7(x+1)+…..+x^2(x+1)+x(x+1)+2`

  `=x^10-x^10-x^9+x^9+x^8-x^8-x^7+…….+x^3+x^2+x^2+x+2`

  `=2x^2+x+2`

  `=162+9+2`

  `=173`

  0
  2021-08-22T14:48:53+00:00

  `x=9`

  `⇒x+1=10`

  `P=x^10-10x^9+10x^8-10x^7+…+10x^2+10x+2`

  `P=x^10-(x+1)x^9+(x+1)^8-(x+1)x^7+…+(x+1)x^2+(x+1)x+2`

  `P=x^10-x^10-x^9+x^9+x^8-x^8-x^7+…+x^3+x^2+x^2+x+2`

  `P=2x^2+x+2`

  `P=2.9^2+9+2`

  `P=173`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )