Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đ

Question

Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương[7], trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
Tìm câu bị động trong đoạn văn trên.

in progress 0
Clara 3 tuần 2021-08-17T04:56:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:58:27+00:00

  Câu bị động trong đoạn văn trên là:

  Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

  Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

  0
  2021-08-17T04:58:28+00:00

  – Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

  – Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )