Tính thể tích hình lập phương cạnh 15 cm với đơn vị dm3.

Question

Tính thể tích hình lập phương cạnh 15 cm với đơn vị dm3.

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-10-19T16:23:23+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T16:25:07+00:00

  Thể tích hình lập phương là:

           15 x 15 x 15 = 3375 (cm³)

  Đổi: 3375cm³ = 3,375dm³

                         Đáp số: 3,375dm³

   

  0
  2021-10-19T16:25:22+00:00

  Đáp án:

   $V = 3,375dm^3$

  Giải thích các bước giải:

   Đổi 15cm = 1,5dm 

  Thể tích hình lập phương đó là: 

  $V = 1,5.1,5.1,5 = 3,375dm^3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )