Tính thể tích rượu nguyên chất trong các trường hợp sau: a) sooml đ etylic 30°. B) 400ml đ etylic 45°

Question

Tính thể tích rượu nguyên chất trong các trường hợp sau:
a) sooml đ etylic 30°.
B) 400ml đ etylic 45°

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-10-16T05:25:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:27:12+00:00

  a, $V_{C_2H_5OH}= 500.30\%= 150ml$

  b, $V_{C_2H_5OH}= 400.45\%= 180ml$

  0
  2021-10-16T05:27:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   soo ml là 500ml hả bạn?

  a)

  $V_{C2H5OH}=$$\frac{500.30}{100}=150(ml)$ 

  b)

  $V_{C2H5OH}=$$\frac{400.45}{100}=180(ml)$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )