Tính tổng: a/ x ² + 5x ² – 16x ² b/ 5xy ²+ 17xy ²-21xy ²

Question

Tính tổng:
a/ x ² + 5x ² – 16x ²
b/ 5xy ²+ 17xy ²-21xy ²

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-09-21T03:49:23+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T03:50:56+00:00

  Đáp án: 

  a, `-10x²`

  b, `xy²`

   

  Giải thích các bước giải:

   `a, x ² + 5x ² – 16x ²`

  `= (1+5-16)x²`

  `= -10x²`

   `b, 5xy ²+ 17xy ²-21xy ²`

  `= (5+17-21) xy²`

  `= 1xy²`

  `=xy²` 

  0
  2021-09-21T03:50:56+00:00

  `a)` `x^2 + 5x^2 + 16x^2 = -10x^2`

  `b)` `5xy^2 + 17xy^2 – 21xy^2 = xy^2`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )