tính tổng bằng cách hợp lí C1 B=2/15+2/35+2/63+……+2/39 cho mik hỏi là sao ko nhân tổng này vs 2 giống như cái tổng sáng nay v tổng sáng nay A=1/1

Question

tính tổng bằng cách hợp lí
C1 B=2/15+2/35+2/63+……+2/39 cho mik hỏi là sao ko nhân tổng này vs 2 giống như cái tổng sáng nay v
tổng sáng nay A=1/1.2+1/2.3+1/3.4+……+1/49.50
ai giải thik chi tiết nhất mik vote 5 sao
C2 H=10/56+10/140+10/260+……+10/1400
cho mik hỏi là tại sao lại xuất hiện các số này ạ
5/28+5/70+5/130+…..+5/700
H=5/3.(3/4.7+3/7.10+3/10.13+……+3/25.28)
cho mik hỏi là 5/3 ở đâu ạ ai giải thik chi tiết nhất mik vote 5 sao
AI GIẢI THIK CHI TIẾT NHẤT C1 VÀ C2 MIK VOTE 5 SAO VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT
MIK CẢM ƠN NHIỀU Ạ

in progress 0
Allison 2 tuần 2021-07-12T12:39:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T12:40:48+00:00

  Picture^^

   

  0
  2021-07-12T12:40:56+00:00

  C1:

  B=2/15+2/35+2/63+…+2/399

  ⇒B=2/3.5 +2/5.7 +2/7.9 +…+2/19.21

  ⇒B=1/3 -1/5 +1/5 -1/7 +…+1/19 -1/21

  ⇒B=1/3 -1/21

  ⇒B=2/7

  H=10/56 +10/140+10/260+……+10/1400

  ⇒H=5/28 +5/70 +…+5/700

  ⇒H=5/4.7 +5/7.10 +…+5/25.28

  ⇒H=5/3 .(3/4.7 +3/7.10 +…+3/25.28)

  ⇒H=5/3 .(1/4 -1/7 +1/7 -1/10 +…+1/25 -1/28)

  ⇒H=5/3 .(1/4 -1/28)

  ⇒H=5/3 .3/14

  ⇒H=5/14

  *Vì: hiệu của 2 số ở mẫu trừ cho nhau khác 5 nên phải nhân thêm vào

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )