Tính tổng của các số có 3 chữ số , cac số đều chia 5 dư 3. cho mình đáp án luôn không cần trình bày bài giải đâu nhé!

Question

Tính tổng của các số có 3 chữ số , cac số đều chia 5 dư 3.
cho mình đáp án luôn không cần trình bày bài giải đâu nhé!

in progress 0
Arianna 5 tháng 2021-07-09T00:26:59+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:28:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Dãy số có 3 chữ số chia 5 dư 3 :

  103 ; 108 ; 998

   Dãy số trên có số hạng là

  ( 998 – 103 ) : 5 + 1 = 180 ( số )

   Tổng dãy số trên là

  ( 998 + 103 ) × 180 : 2 = 99090

  …..ko trình bày  bị ăn báo mất…..

  0
  2021-07-09T00:28:44+00:00

  dãy số có 3 chữ số chia 5 dư 3 là

  103,108,998

  dãy số trên có số hạng là

  (998-103) :5+1= 108 ( số )

  tổng dãy số trên là

  (998+103)×180 :2=99090

                                             xin hay nhất !!!!!! 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )