Tính từ là gì? Động từ là gì? Danh từ là gì

Question

Tính từ là gì?
Động từ là gì?
Danh từ là gì

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-12-02T07:37:35+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  3
  2021-12-02T07:39:00+00:00

  Danh từ là từ dùng để chỉ người, đồ vật, cây cối, vật, khái niệm……

  Động từ là từ chỉ hoạt động, trạng thái…..

  Tính từ là từ chỉ tính cách, đặc điểm, màu sắc ……..

  XIN HAY NHẤT Ạ

  2
  2021-12-02T07:39:21+00:00

  – Tính từ là từ dùng để chỉ tính chất, hình thái, số lượng….

  – Động từ là từ dùng để biểu thị hoạt động trạng thái.

  – Danh từ là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng,… 

  @lengocthanhb

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )