tính x,y biết: x/4=y/3 và x+y=14 áp dụng dãy tỉ số bằng nhau: x+y/4+3=14/7=2 cho mình hỏi sao bước trên phải áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ạ mọi người g

Question

tính x,y biết:
x/4=y/3 và x+y=14
áp dụng dãy tỉ số bằng nhau:
x+y/4+3=14/7=2
cho mình hỏi sao bước trên phải áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ạ
mọi người giải thích chi tiết giúp mình với
xong mình vote 5 sao
cảm ơn nhiều ạ
giúp mình với

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-09-18T04:04:15+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:05:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Phải áp dụng thì mới tính ra được x và y chứ bạn

  Sau khi áp dụng ta có:

  `x/4=y/3=2=>`$\left\{\begin{matrix} x=2.4=8 \\ y=2.3=6 \end{matrix}\right.$

  0
  2021-09-18T04:05:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có: x/4 = y / 3 = ( x + y)/(4+3) =14/7 =2

  => x = 2 .4 = 8

       y = 3 . 2 = 6

  Cách này là cách đơn giản nhất

  Nếu không làm theo cách này thì có thể làm theo cách sau:

   x / 4 = y / 3 <=> 3x = 4y

  Ta có 😡 + y = 14

   <=>   3( x+y ) = 3.14

   <=>   3x + 3y = 42

   <=>   4y + 3y = 42

   <=>    7y = 42

   <=>      y = 6

  => x = 14 – 6 = 8 

  Bạn tham khảo nha!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )