tinhs (căn (8+ 2 căn 15) ) -(căn (8- 2 căn 15))

Question

tinhs (căn (8+ 2 căn 15) ) -(căn (8- 2 căn 15))

in progress 0
Cora 1 tháng 2021-09-13T08:14:09+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T08:15:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chúc bn hok tốt !

  0
  2021-09-13T08:15:32+00:00

  $\sqrt{8+2\sqrt{3}.\sqrt{5}}-\sqrt{8-2\sqrt{3}.\sqrt{5}}$ 

  $= \sqrt{(\sqrt{3}+\sqrt{5})^2}-\sqrt{(\sqrt{3}-\sqrt{5})^2}$

  $= \sqrt{3}+\sqrt{5}-(\sqrt{5}-\sqrt{3})$

  $= 2\sqrt{3}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )