Tinhs giá trị biểu thức ( 375,4 * 12,5 – 25,7) * (21,8 : 0,25 -43,6 * 2 ) em xin cảm ơn

Question

Tinhs giá trị biểu thức
( 375,4 * 12,5 – 25,7) * (21,8 : 0,25 -43,6 * 2 )
em xin cảm ơn

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-09-18T13:47:10+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:48:28+00:00

  Đáp án:

   `0`

  Giải thích các bước giải:

  `( 375,4 × 12,5 – 25,7) × (21,8 : 0,25 -43,6 × 2 )`

  `=(375,4 × 12,5 – 25,7)×(87,2-87,2)`

  `=(375,4 × 12,5 – 25,7)×0`

  `=0`

  0
  2021-09-18T13:48:37+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   ( 375,4 x 12,5 – 25,7 ) x ( 21,8 : 0,25 – 43,6 x2 )

  =( 4692,5 – 25,7 ) x ( 87,2 – 87,2 )

  =       4666,8        x   0

  =            0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )