Toán lớp 4? Làm ơn giải giúp? Tổng của 2 số là 416. Tìm 2 số đó biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số bé thì ts được số lớn. Những loại to

Question

Toán lớp 4? Làm ơn giải giúp?
Tổng của 2 số là 416. Tìm 2 số đó biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số bé thì ts được số lớn. Những loại toán kiểu này liệu có cái công thức gì để tính cho nhanh ko nhỉ? Ai biết làm ơn giải giúp với nhé. Cám ơn các bạn!

in progress 0
Amaya 1 giờ 2021-10-04T14:02:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T14:03:31+00:00

  Đáp án:

  Tổng của 2 số là 416>198 = 99+99 —> có nhiều nhất 1 số có 2 chữ số, hoặc cả 2 số đều là số có 3 chữ số

  viết thêm số 3 vào bên trái số bé thì ta được số lớn —> số bé là số có 2 chữ số, số lớn là số có 3 chữ số.

  gọi số bé là ab

  viết thêm số 3 vào bên trái ta được số lớn —> số lớn là 3ab = 300 + ab

  tổng 2 số = 416

  ab + 3ab = 416

  ab + 300 + ab = 416

  2 x ab = 116

  ab = 116 : 2 = 58

  —> số bé là 58

  —> số lớn là 358

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-10-04T14:03:45+00:00

  Đáp án: Tổng của 2 số là416>198 = 99+99 có nhiều nhất 1 số có hai chữ số , hoặc cả hai số đều là số có ba chữ số viết thêm số 3 vào bên trái số bé thì ta được số lớn suy ra số bé là số có 2 chữ số số lớn là số có 3 chữ số .

  Gọi số bé là ab

  viết thêm số 3 vào bên trái ta được số lớn suy ra số lớn là 3ab = 300 +ab

  tổng 2 số là 416

  ab + 3ab = 416

  ab + 300 +ab = 416

  2 x ab = 116

  ab = 116 : 2 = 58

  số bé = 58

  số lớn = 358

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )