Tóm tắt lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh giải phóng dân tộc của nước ta từ thế kỉ 19 đến năm 1975

Question

Tóm tắt lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh giải phóng dân tộc của nước ta từ thế kỉ 19 đến năm 1975

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-12-02T06:38:35+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T06:40:26+00:00

  4. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến (TK XIX đến 1945)

  Giữa TK XIX, vận mạng dân tộc ta đứng trước một thử thách hiểm nghèo thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta. Pháp là một

  cường quốc tư bản thực dân, giàu về kinh tế, mạnh về quân sự, có tham vọng lớn.

  – Tháng 9/1858, thực dân Pháp tiến công xâm lược nước ta, Triều Nguyễn đầu hàng Pháp. Năm 1884 Pháp chiếm cả nước ta, nhân

  dân Việt Nam đứng lên chống Pháp kiên cường.

  – Năm 1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt

  Nam trải qua các cao trào và giành thắng lợi lớn:

  + Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 – 1931.

  + Phong trào phản đế và tổng khởi nghĩa năm 1940 – 1945, đỉnh cao là CMT8 năm 1945 lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng

  Hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

  5. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

  – Ngày 23/9/1945 thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ hai.

  – Ngày 19/12/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến “ chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất

  nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

  – Quân dân ta liên tục mở rộng đòn tiến công quân Pháp.

  + Chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947.

  + Chiến thắng Biên Giới năm 1950 ;

  – Chiến thắng Đông Xuân năm 1953-1954, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, buộc pháp phải ký hiệp định Giơ-ne-vơ và rút quân về

  nước, miền Bắc ta hoàn toàn giải phóng.

  6. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975)

  – Đế quốc Mĩ phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ, hất cẳng Pháp để đế quốc Mĩ thay thực dân Pháp xâm lược nước ta, chúng dựng lên

  chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới, lập căn cứ quân sự của chúng, hòng chia cắt lâu

  dài đất nước ta.

  – Nhân dân ta đứng lên đánh Mĩ :

  + Đồng khởi, thành lập Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam năm 1960.

  + Đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” năm 1961 – 1965.

  + Đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” năm 1965 –1968.

  + Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” năm 1968 – 1973, cùng với chiến thắng của quân và dân Lào, Campuchia đập

  tan cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 tại Hà Nội, buộc Mĩ phải ký hiệp định Pa-ri, rút quân Mĩ về nước.

  + Đại thắng mùa xuân năm 1975 đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền nam, thống nhất nước nhà, cả nước đi lên

  CNXH.

  7. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau năm 1975

  Vừa ra khỏi cuộc chiến tranh chống Mĩ cứu nước lâu dài, gian khổ, nhân dân ta muốn có hòa bình để khắc phục hậu quả chiến tranh,

  xây dựng đất nước, nhưng các thế lực thù địch chống Việt Nam lại gây ra các cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn ở Biên giới Phía Tây

  và Biên giới Phía Bắc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )