Tóm tắt nội dung về vương quốc Campuchia

Question

Tóm tắt nội dung về vương quốc Campuchia

in progress 0
Emery 2 tuần 2021-12-04T16:57:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:58:37+00:00

  Lịch sử hình thành : Vương quốc Khmer ra đời vào cuối thế kỷ thứ 9 do người anh hùng dân tộc Jayavarman II đã thống nhất được đất nước trên lãnh thổ của Phủ Nam và Chân Lạp trước đây , Kinh đô lúc đó là Angkor. Từ cuối thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 13 Vương quốc Khmer phát triển cực thịnh và đã xây dựng được một số công trình vĩ đại như Angkor Wat, Angkor Thom.v.v.. Từ thế kỷ 13 đến đầu thế kỷ 19 các cuộc nội chiến và chinh phục của ngoại bang đã làm cho Vương quốc Khmer suy yếu.

  – Những giai đoạn lịch sử quan trọng :

  + Những thập niên đầu của thế kỷ 19 thực dân pháp vào Đông Dương, năm 1863 Pháp buộc Vua Norodom phải ký Hiệp ước đặt Campuchia dưới sự bảo hộ của Pháp và đến năm 1884 Campuchia hoàn toàn trở thành thuộc địa của Pháp.

  + Năm 1941 Sihanouk lên ngôiđã vận động đấu tranh giành lại nền độc lập cho Campuchia . Ngày 09/11/1953 Pháp tuyên bố trao trả độc lập cho Campuchia . Tháng 4/1955 Sihanuc thoái vị nhường ngôi Vua cho cha là Norodom Suramarith để thành lập Cộng đồng xã hội bình dân . Tổng tuyển cử tháng 9/1955 Cộng đồng xã hội bình dân đã giành thắng lợi lớn, Sihanuc trở thành Thủ tướng, mọi quyền lực tập trung vào tay ông. Năm 1960 Sihanuc được Quốc hội bầu làm Quốc trưởng Campuchia.

  + Ngày 18/03/1970 Lon Nol được sự hậu thuẫn của Mỹ đã đảo chính Sihanuc và thành lập Cộng hòa Khmer tháng 10/1970

  + Ngày 17/04/1975 Pôn Pốt lật đổ chế độ cộng hòa của Lon Nol và thành lập nước Campuchia dân chủ , thực hiện chế độ diệt chủng tàn khốc nhất trong lịch sử của Campuchia .

  + Ngày 2/12/1978 Mặt trận giải phóng dân tộc Campuchia ra đời do Heng Samrin làm Chủ tịch, ngày 7/01/1979 với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, mặt trận giải phóng dân tộc Campuchia đã lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, thành lập nước Cộng hòa nhân dân Campuchia, năm 1989 đổi thành nhà nước Campuhia.

  + Ngày 23/01/1991 Hiệp định hòa bình Campuchia được ký kết giữa 19 nước và 4 phái của Campuchia tại thủ đô Paris ( Pháp ) . Từ ngày 23 -25/5/1993 tổng tuyển cử ở Campuchia do Liên Hiệp Quốc tổ chức . Ngày 24/09/1993 Quốc hội mới và Chính phủ liên hịêp giữa Đảng CPP – FUNCINPEC được thành lập và đổi tên nước thành Vương quốc Campuchia, Sihanuc lần thứ hai lên ngôi Vua.

  0
  2021-12-04T16:58:39+00:00

  – Lịch sử hình thành : Vương quốc Khmer ra đời vào cuối thế kỷ thứ 9 do người anh hùng dân tộc Jayavarman II đã thống nhất được đất nước trên lãnh thổ của Phủ Nam và Chân Lạp trước đây , Kinh đô lúc đó là Angkor. Từ cuối thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 13 Vương quốc Khmer phát triển cực thịnh và đã xây dựng được một số công trình vĩ đại như Angkor Wat, Angkor Thom.v.v.. Từ thế kỷ 13 đến đầu thế kỷ 19 các cuộc nội chiến và chinh phục của ngoại bang đã làm cho Vương quốc Khmer suy yếu.

  – Những giai đoạn lịch sử quan trọng :

  + Những thập niên đầu của thế kỷ 19 thực dân pháp vào Đông Dương, năm 1863 Pháp buộc Vua Norodom phải ký Hiệp ước đặt Campuchia dưới sự bảo hộ của Pháp và đến năm 1884 Campuchia hoàn toàn trở thành thuộc địa của Pháp.

  + Năm 1941 Sihanouk lên ngôiđã vận động đấu tranh giành lại nền độc lập cho Campuchia . Ngày 09/11/1953 Pháp tuyên bố trao trả độc lập cho Campuchia . Tháng 4/1955 Sihanuc thoái vị nhường ngôi Vua cho cha là Norodom Suramarith để thành lập Cộng đồng xã hội bình dân . Tổng tuyển cử tháng 9/1955 Cộng đồng xã hội bình dân đã giành thắng lợi lớn, Sihanuc trở thành Thủ tướng, mọi quyền lực tập trung vào tay ông. Năm 1960 Sihanuc được Quốc hội bầu làm Quốc trưởng Campuchia.

  + Ngày 18/03/1970 Lon Nol được sự hậu thuẫn của Mỹ đã đảo chính Sihanuc và thành lập Cộng hòa Khmer tháng 10/1970

  + Ngày 17/04/1975 Pôn Pốt lật đổ chế độ cộng hòa của Lon Nol và thành lập nước Campuchia dân chủ , thực hiện chế độ diệt chủng tàn khốc nhất trong lịch sử của Campuchia .

  + Ngày 2/12/1978 Mặt trận giải phóng dân tộc Campuchia ra đời do Heng Samrin làm Chủ tịch, ngày 7/01/1979 với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, mặt trận giải phóng dân tộc Campuchia đã lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, thành lập nước Cộng hòa nhân dân Campuchia, năm 1989 đổi thành nhà nước Campuhia.

  + Ngày 23/01/1991 Hiệp định hòa bình Campuchia được ký kết giữa 19 nước và 4 phái của Campuchia tại thủ đô Paris ( Pháp ) . Từ ngày 23 -25/5/1993 tổng tuyển cử ở Campuchia do Liên Hiệp Quốc tổ chức . Ngày 24/09/1993 Quốc hội mới và Chính phủ liên hịêp giữa Đảng CPP – FUNCINPEC được thành lập và đổi tên nước thành Vương quốc Campuchia, Sihanuc lần thứ hai lên ngôi Vua.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )