Tóm tắt: tình hình của Liên Xô và các nước Đông Âu sau 1945 giữa những năm của thế kỉ XX ( giúp mình với )

Question

Tóm tắt: tình hình của Liên Xô và các nước Đông Âu sau 1945 giữa những năm của thế kỉ XX ( giúp mình với )

in progress 0
Bella 21 phút 2021-09-17T08:22:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T08:23:46+00:00

  * Liên Xô

  – Liên Xô đạt thế cân bằng sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh hạt nhân nói riêng với Mĩ và phương Tây

  -> trở thành đối trọng của Mĩ trong trật tự thế giới hai cực, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ

  – Liên Xô có điều kiện giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc Á

  – Mĩ Latinh về vật chất và tinh thần trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

  => Liên Xô là thành trì của cách mạng thế giới, trụ cột của hoà bình thế giới

  * Các nc Đông Âu

  – Làm biến đổi đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của các nước, khẳng định tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội

  – Làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống thế giới với tiềm lực mọi mặt được tăng cường và có vị thế quan trọng trong quan hệ quốc tế

  ~~║Rinn║~~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )