Tổng của 67 với tích của 28 và 2 viết là

Question

Tổng của 67 với tích của 28 và 2 viết là

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-07-29T04:11:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T04:13:21+00:00

  Đáp án:123

   

  Giải thích các bước giải:

       Tích của 28 và 2 là:

           28*2=56

    tổng của 67 và 56 là:

         67+56=123

                  đáp số:123

  0
  2021-07-29T04:13:37+00:00

  Đáp án:

  67+(28×2) 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )