Tổng của ba số bằng 80. Tổng của số thứ nhất và2 bằng 58 . Tổng của số thứ hai và thứ ba bằng 35 . Tìm ba số đó

Question

Tổng của ba số bằng 80. Tổng của số thứ nhất và2 bằng 58 . Tổng của số thứ hai và thứ ba bằng 35 . Tìm ba số đó

in progress 0
Peyton 5 tháng 2021-07-27T05:01:13+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T05:02:32+00:00

  Đáp án:

  – Số thứ nhất : 45.

  – Số thứ hai   : 13.

  – Số thứ ba    : 22.

  Giải thích các bước giải:

  Số thứ ba là : 

  80 – 58 = 22

  Số thứ hai là :

  35 – 22 = 13

  Số thứ nhất là :

  80 – 35 = 45

  0
  2021-07-27T05:02:40+00:00

  Đáp án:22,13,45

   

  Giải thích các bước giải:

   số thứ ba là:

  80-58=22

  số thứ hai là:

  35-22=13

  số thứ một là:

  80-35=45

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )