Tổng của hai số 45 , 77,108 Tỉ số hai số 2/3 ,4/7 ,4/5 Số bé , , , Số lớn , , , Tìm số bé ,số lớn

Question

Tổng của hai số 45 , 77,108
Tỉ số hai số 2/3 ,4/7 ,4/5
Số bé , , ,
Số lớn , , ,
Tìm số bé ,số lớn

in progress 0
Harper 6 ngày 2021-09-08T23:55:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:56:46+00:00

  Đáp án :

  $\left[\begin{array}{ccc}Tổng&45&77&108\\\text{Tỉ số}&2/3&4/7&4/5\\\text{Số lớn}&27&49&60\\\text{Số bé}&18&28&48\end{array}\right]$

  Giải thích các bước giải :

  `a,` Tổng số phần bằng nhau là :

  `2+3=5` `(`phần`)`

  Số lớn là :

  `45:5×3=27`

  Số bé là :

  `45-27=28`

  Các bài còn lại bạn làm tương tự nhé

  0
  2021-09-08T23:56:49+00:00

  Đáp án:

  Số lớn                         $27$               $49$               $60$

  Số                          $18$                $28$               $48$

  Giải thích các bước giải:

  Tổng của hai số          $45$               $77$            $108$

  Tỉ số hai số                $2/3$              $4/7$             $4/5$

  Số lớn                         $27$               $49$               $60$

  Số bé                          $18$                $28$               $48$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )