Tổng của hai số là 150, thương của hai số đó bằng 0,25. Tìm hai số đó. Giải giúp mình nha

Question

Tổng của hai số là 150, thương của hai số đó bằng 0,25. Tìm hai số đó.
Giải giúp mình nha

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-11-13T05:33:25+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:34:28+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   Đổi 0,25=1/4

  Tổng số phần bằng nhau là

            1+4=5(phần)

              Số lớn là

          150 : 5×4=120

              Số bé là

            150-120=30

  Đáp số : số lớn: 120

                số bé : 30

  CHO XIN HAY NHẤT Ạ!

  0
  2021-11-13T05:34:44+00:00

  Đáp án:

  `30` và `120`

  Giải thích các bước giải:

  Đổi : `0,25=\frac{25}{100}=\frac{1}{4}`

  Ta coi Số lớn : `4` phần ; Số bé : `1` phần

  Ta có sơ đồ sau :

  Số lớn : |—–|—–|—–|—–|   ( Tổng : `150` )

  Số bé  : |—–|           

  Tổng số phần bằng nhau là :

          `4+1=5(phần)`

  Số bé là :

         `150:5=30`

  Số lớn là :

        `150-30=120`

                 Đáp số : `30` và `120`

             

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )