Tong cua hai số là 48.neu thêm vào so hạng thứ nhất 7 đơn viva giữ nguyên số hạng thu hai thì Tổng mới bằng bao nhieu?

Question

Tong cua hai số là 48.neu thêm vào so hạng thứ nhất 7 đơn viva giữ nguyên số hạng thu hai thì Tổng mới bằng bao nhieu?

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-18T04:18:07+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:19:17+00:00

  Đáp án:

  `55`

  Giải thích các bước giải:

  Khi giữ nguyên số hạng thứ nhất và tăng số hạng thì tổng tăng lên bằng với số hạng đó.

  Tổng mới là:

  `48 + 7 = 55`

  Đáp số: `55`

   

  0
  2021-09-18T04:19:49+00:00

  Đáp án: tổng mới là 55

  Giải thích các bước giải: số hạng + số hạng = 48

  (số hạng +7) + số hạng = 48+7=55

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )