tổng của hai số là một số có 3 chữ số lớn nhất chia hết cho 2.Nếu thêm vào số bé 42 đơn vị Thì sẽ tìm được số lớn

Question

tổng của hai số là một số có 3 chữ số lớn nhất chia hết cho 2.Nếu thêm vào số bé 42 đơn vị Thì sẽ tìm được số lớn

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-11-08T20:38:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T20:39:27+00:00

   

  ố lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 2 là 998

  nếu thêm số bé 42 đơn vị thì ta được số lớn ⇒ số lớn hơn số bé 35 dơn vị 

  só bé là

  (998 -42):2 =478

  số lơn lá

  478 + 42 =520

  cho câu trl hay nhất nha >_<

  Team _IQ _2000 XIN CẢM ƠN

  0
  2021-11-08T20:39:46+00:00

  Số lớn nhất có 3 chữ số là: 998

  Nếu thêm vào số bé 42 đơn vị thì sẽ được số lớn

  Vậy số lớn hơn số bé 42 đơn vị

  Số lớn là

  (998+42):2=520

  Số bé là

  (998-42):2=478

  chúc học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )