Tổng hai số là số lớn nhất có hai chữ số số hạng thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số tìm số hạng thứ hai

Question

Tổng hai số là số lớn nhất có hai chữ số số hạng thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số tìm số hạng thứ hai

in progress 0
Aaliyah 5 ngày 2021-12-04T16:23:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:24:32+00:00

  Đáp án:89

   

  Giải thích các bước giải:

   Tổng của hai số là số lớn nhất có hai chữ số  . Vậy số đó là : 99

  Số hạng thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số . Vậy số đó là : 10

  Số hạng thứ hai là :

         99 – 10 = 89

             Đáp số : 89

  Xin 5* và hay nhất cho nhóm nhaz~

  0
  2021-12-04T16:24:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số lớn nhất có 2 chữ số là 99
  =>ST1+ST2=99
  Mà ST1 nằm giữa số 8 và số 10=> ST1 là số 9
  =>ST2=99-9=90
  Vậy ST2 là 90

  xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )