Tổng số các hạt p,n,e trong ion $NH_4^+$ là bao nhiêu? (Biết $P_N=N_N=E_N=7$) Giúp em????

Question

Tổng số các hạt p,n,e trong ion $NH_4^+$ là bao nhiêu?
(Biết $P_N=N_N=E_N=7$)
Giúp em????

in progress 0
Serenity 4 tuần 2021-07-07T13:57:57+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T13:59:10+00:00

  $p_N=e_N=n_N=7$

  $p_H=e_H=1; n_H=x$ (với $x\in\{0;1;2\}$)

  Tổng số $p$:

  $7+1.4=11$

  Tổng số $e$:

  $11-1=10$

  Tổng số $n$:

  $7+4.x=4x+7$

  Tổng số hạt $p, e, n$:

  $4x+7+10+11=4x+28$

  Không rõ là đồng vị nào của hidro nên tạm đặt $x$

  0
  2021-07-07T13:59:27+00:00

  Đáp án:

   28 hạt

  Giải thích các bước giải:

   Ta có ion \(N{H_4}^ + \) đã nhường 1 e nên ta có số các hạt trong ion như sau :

  \(\begin{array}{l}
  p = 7 + 1 \times 4 = 11\\
  e = 11 – 1 = 10\\
  n = 71  + \times 4 =11
  \end{array}\)

  Vậy tổng số hạt là 11+10+11 =32

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )