tổng số hạt trong nguyên tử A là 28 hạt trong hạt nhân nguyên tử X, số hạt mang điện gấp 1,8 lần hơn số hạt không mang điện là? Xác định số p, số n,

Question

tổng số hạt trong nguyên tử A là 28 hạt trong hạt nhân nguyên tử X, số hạt mang điện gấp 1,8 lần hơn số hạt không mang điện là?
Xác định số p, số n, nguyên tử khối của A

in progress 0
Lyla 2 tuần 2021-09-12T23:33:52+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:35:33+00:00

  Tổng sẽ hạt cát nguyên tử A là 28 Ta có pt 1 2Z + N =28

  Số  hạt mang điện gấp 1,8  lần số hạt k mang điện nen ta cho pt 2

             2Z – 1,8 N = 0 

  Từ 1 và 2 ta có hệt p trình (tự vt nhoá) 

  Giải hệ ta có 

  Z = p= e = 9 

  N = 10

  Nguyên tử khối của A là bằng toongr p\e và n  ( theo mk là thế bạn nhá )

      

   

  0
  2021-09-12T23:35:51+00:00

  Đáp án:

  p = e = 9

  n = 10

  A = 19

  Giải thích các bước giải:

   p + e + n = 28 ⇔ 2p + n = 28 (1)

  Có: 2p = 1,8n (2)

  Thế (2) vào (1) ta có:

  1,8n + n = 28

  ⇒ n = 10

  ⇒ p = e = $\frac{28-10}{2}$ = 9 

  ⇒ A = p + n = 9 + 10 = 19

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )