tổng số hạt trong nguyên tử R là 82 hạt. trong nguyên tử R tổng số hạt notron bằng 15/13 số học proton. Tính số hạt p n e trong nguyên tử R

Question

tổng số hạt trong nguyên tử R là 82 hạt. trong nguyên tử R tổng số hạt notron bằng 15/13 số học proton. Tính số hạt p n e trong nguyên tử R

in progress 0
Abigail 3 ngày 2021-12-06T18:29:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:30:54+00:00

  Có: `p = e`

  `→p+e+n=2p+n`

  Ta có hệ phương trình: \(\left\{{ \matrix{{2p+n=82} \cr{n=\dfrac{15}{13p}}}} \right.\)

  Giải hệ ta được `p=30` và `n=22`

  Vậy số hạt `(p,n,e)=(30;22;30)`

  0
  2021-12-06T18:31:13+00:00

  – Đặt số hạt proton, notron, electron lần lượt là p, n, e

  – vì : tổng số hạt trong nguyên tử R là 82 hạt, nên ta có pt:

       p+n+e=82

    mà: p=e =) 2p+n=82  (1)

  – Vì: trong nguyên tử R tổng số hạt notron bằng 15/13 số hạt proton, nên ta có pt:

      n= (15/13)p

  =) (-15/13)p +n=0    (2)

  – Kết hợp pt (1) và (2), ta có hpt:

    2p+n= 82 và (-15/13)p+n=0

  – Giải hpt( bạn sử dụng máy tính nhé) =) p=e=36, n= 30

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )