Tổng số tuổi của 2 ông cháu là 78 tuổi, biết tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng.Hỏi ông bao nhiêu tuổi?Cháu bao nhiêu tuổi?

Question

Tổng số tuổi của 2 ông cháu là 78 tuổi, biết tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng.Hỏi ông bao nhiêu tuổi?Cháu bao nhiêu tuổi?

in progress 0
Arya 4 tuần 2021-08-16T16:29:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:30:23+00:00

  Đáp án:

   Tham khảo

  Giải thích các bước giải:

   Ta thấy cháu bao nhiêu tháng thì ông bấy nhiêu năm nên ta có sơ đồ (dưới ảnh).Ta có cách giải sau:

  Tổng số phần bàng nhau của tuổi ông và cháu là:

                 12+1=13(phần)

  Tuổi của ông là:

  78:13×12=72(tuổi)

  Tuổi của cháu là:

  78-72=6(tuổi)

                            Đáp số:Ông:72 tuổi

                                        Cháu:6 tuổi

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-08-16T16:30:49+00:00

  Vì tuổi ông bao nhiêu năm thì cháu bấy nhiêu tháng mà 1năm=12tháng⇒Tuổi cháu bằng$\frac{1}{12}$ tuổi ông. Theo bài ra ta coi tuổi ông là 12 phần bằng nhau, tuổi cháu là 1 phần như thế

  Tổng số tuổi 2 ông cháu chiếm số phần là: 1+12=13 (phần)

  Tuổi ông là:  78:13×12=72(tuổi)

  Tuổi cháu là: 78:13×1=6(tuổi)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )