tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn giá trị tuyệt đối x<18

Question

tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn giá trị tuyệt đối x<18

in progress 0
Vivian 1 tháng 2021-11-08T21:23:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:25:01+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

        $|x| < 18$

  ⇔`x∈{-1;-2;-3;-4;-5;-6;-7;-8;-9;-10;-11;-12;-13;-14;-15;-16;-17;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17}`

  $\text{ Tổng tất cả các số x thỏa mãn là}$

  $-1+(-2)+(-3)+(-4)+(-5)+(-6)+(-7)+(-8)+(-9)+(-10)+(-11)+(-12)+(-13)+(-14)+(-15)+(-16)+(-17)+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17$

  = $0$

  CHO XIN HAY NHẤT Ạ!

  0
  2021-11-08T21:25:43+00:00

  Vì |x|<18<=>-18<x<18

  <=>x thuộc {-17;-16;-15;-14;-13;-12;-11;-10;-9;-8;-7;-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14; 15;16;17}

  Tổng của các số trên là:

  (-17)+(-16)+(-15)+(-14)+(-13)+(-12)+(-11)+(-10)+(-9)+ (-8) +(-7)+(-6)+(-5)+(-4)+(-3)+(-2)+(-1)+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17=0

  Xin câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )