Trả lời đầy đủ ý giúp mình nha: Nuôi ong trong vườn cây ăn quả có lợi ích gì cho con người?

Question

Trả lời đầy đủ ý giúp mình nha:
Nuôi ong trong vườn cây ăn quả có lợi ích gì cho con người?

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-28T15:25:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:27:22+00:00

  Đáp án:

   Ong giúp thu phấn cho cây 

  Đuổi côn trùng có hại

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-28T15:27:24+00:00

  Đáp án:

  cho ra nhiều quả hơn

  Giải thích các bước giải:

   Ong lấy phấn hoa: làm cho hạt phấn dính vào nhụy được nhiều hơn và hiệu quả thụ phân cao hơn sẽ cho ra nhiều quả hơn.

  Ong lấy được nhiều phấn hoa, mật hoa sẽ tạo ra nhiều mật hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )