Trả lời nhanh nha mọi người tui đang cần gấp ( * @ * ) hai tỉnh A và B cách nhau 115 km. Lúc 6 giờ chú Bình đi xe máy khởi hành từ A với vận tốc 35km/

Question

Trả lời nhanh nha mọi người tui đang cần gấp ( * @ * )
hai tỉnh A và B cách nhau 115 km. Lúc 6 giờ chú Bình đi xe máy khởi hành từ A với vận tốc 35km/ giờ. Cùng lúc đó Chú Quang khởi hành bằng xe đạp 10km/ giờ đi ngược chiều hỏi:
a) 2 người gặp nhau lúc mấy giờ ?
b) chỗ gặ nhau cách a bao nhiêu mét ?

in progress 0
Melanie 2 tháng 2021-10-11T18:34:53+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:36:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tổng vận tốc 2 xe là:

  35+10=45(km/h)

  Thời gian 2 người gặp nhau là

  115:45=2.5555(giờ)

  = 153 phút 20 giây

  = 2 giờ 33 phút 20 giây

  2 người gặp nhau lúc:

  6 giờ+2 giờ 33 phút 20 giây=8 giờ 33 phút 20 giây

  Chỗ gặp nhau cách a:

  2.5555 x 35=89.4425km

  Đáp số:

  a) 8 giờ 33 phút 20 giây

  b)89.4425km

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-10-11T18:36:22+00:00

  $\text{a) Mỗi giờ 2 người đi được quãng đường là:}$

  `35 + 10 = 45 (km)`

  $\text{Thời gian để 2 người gặp nhau là:}$

  `115 : 45=23/9 (giờ)` $\text{ = 2 giờ 33 phút 20 giây}$ 

  $\text{2 người gặp nhau lúc:}$

  $\text{6 giờ + 2 giờ 33 phút 20 giây = 8 giờ 33 phút 20 giây}$

  $\text{b) Chỗ gặp nhau cách A:}$

  `35 × 23/9 = 805/9 (km) = 805000/9 m`

  $\text{(Bài ra số xấu quá bn -_-)}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )