trách nhiệm của toàn nhân loại trong việc đấu tranh cho 1 thế giới hoà bình (liệt kê các ý ra nhé)

Question

trách nhiệm của toàn nhân loại trong việc đấu tranh cho 1 thế giới hoà bình (liệt kê các ý ra nhé)

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-11-10T20:05:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:06:38+00:00

  – Phản đối tất cả những cuộc chiến tranh vô nghĩa.

  – Chung tay kêu gọi nhân loại gìn giữ hòa bình

  – Tuyên truyền để bảo vệ hòa bình

  – Ko phân biệt chủng tộc, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhau.

  – Hạn chế xảy ra xô xát, dẫn tới chiến tranh.

  – Kêu gọi bằng truyền thông, poster,… ngăn chặn chiến tranh.

  0
  2021-11-10T20:06:43+00:00

  Phải có tinh thần duy trì hòa bình

  Thân thiện giữa nước này và nước khác

  Tạo ra nhiều mối quan hệ hợp tác

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )