Trái nghĩa với Gone against là j ạ A invited B opposied C insisted Dsupported

Question

Trái nghĩa với Gone against là j ạ
A invited B opposied C insisted Dsupported

in progress 0
Hailey 3 tuần 2021-08-18T22:23:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:24:41+00:00

  ✨Χϊͷ ϾἬἆͷ ͳἮἆὴἭ ϴὑἵ ϐαͷ✨

  ????Cɧúɕ ϐąŋ Høç Ţôŧ????

  ????Χϊͷ ʗåʊ Ŧɾą ɭɵɨ Ħɑʯ Ŋɦɑɫ????

  ____________________________________

  Trái nghĩa với Gone against là:
  A.invited(được mời)

  B.opposied(đối lập)

  C.insisted(được hỗ trợ)

  D.supported(được hỗ trợ)

  0
  2021-08-18T22:25:05+00:00

  ` text { Ta có: Gone against = Đi ngược lại }`

  ` text { A. invited = mời }`

  ` text { B. opposied = đối lập }`

  ` text { C. insisted = khăng khăng }`

  ` text { D. supported = được hỗ trợ }`

  ` text {  => Không có đáp án nào }`

  ` text {  Xin hay nhất }`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )