Trang trại nhà bác An có 8236 cây ăn quả và cây cho bóng mát, trong đó có 1 phần 4 số cây là số cây cho bóng mát.Tính số cây mỗi loại ?

Question

Trang trại nhà bác An có 8236 cây ăn quả và cây cho bóng mát, trong đó có 1 phần 4 số cây là số cây cho bóng mát.Tính số cây mỗi loại ?

in progress 0
Margaret 11 phút 2021-10-22T02:17:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T02:18:58+00:00

  Đáp án:

   Cây bóng mát: 2059 cây

  Cây ăn quả: 6177 cây

  Giải thích các bước giải:

   Số cây bóng mát là:

  8236 x 1/4 = 2059 (cây)

  Số cây ăn quả là:

  8236 – 2059 = 6177 (cây)

  Đáp số: Cây bóng mát: 2059 cây

               Cây ăn quả: 6177 cây

  Mong được câu trả lời hay nhất từ em ^^

  @nhao_ngo

  0
  2021-10-22T02:18:59+00:00

  Đáp án:

  Cây bóng mát:2509 cây

  Cây ăn quả:6177 cây

  Giải thích các bước giải:

  Số cây bóng mát là:

  `8236 xx 1/4=2059`(cây)

  Số cây ăn quả là:

  `8236-2059=6177`(cây)

  Đáp số:Cây bóng mát:2509 cây

              Cây ăn quả:6177 cây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )