trên 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Ox sao cho góc xOy = 40 độ, góc xOz = 110 độ a) chứng minh tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz. tính

Question

trên 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Ox sao cho góc xOy = 40 độ, góc xOz = 110 độ
a) chứng minh tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz. tính số đo góc yOz
b) gọi ox’ là tia đối của tia ox . Tính số đo góc x’Oz
c) tia oz có là tia phân giác của góc xoy ko? vì sao?
em có hình rồi nhé các anh chị chỉ cần làm bài thôi ko cần vẽ hình

in progress 0
Adalynn 7 ngày 2021-09-02T13:42:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:43:44+00:00

  Đáp án:+Giải thích các bước giải:

  a)Trên cùng 1 nửa mp bờ Ox, vì `hat\{xOy}`<`hat\{xOz}`($40^{0}$< $110^{0}$) nên tia Oy nằm giữa

  2 tai Ox, Oz

  =>`hat\{xOy}`+`hat\{yOz}`=`hat\{xOz}`

  $40^{0}$+`hat\{yOz}`= $110^{0}$

                   `hat\{yOz}`=$110^{0}$-$40^{0}$

                  `hat\{yOz}`=$70^{0}$

  b) Vì tia Ox’ là tia đối của tia Ox nên ta có 2 góc kề bù `hat\{xOz}` và `hat\{x’Oz}`:

  =>`hat\{xOz}`+`hat\{x’Oz}`=`hat\{xOx’}`

  $110^{0}$+`hat\{x’Oz}`= $180^{0}$

                     `hat\{x’Oz}`=$180^{0}$- $110^{0}$

                    `hat\{x’Oz}`=$70^{0}$

  c)Vì `hat\{xOy}`<`hat\{xOx’}` ($40^{0}$<$180^{0}$) nên tia Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ox’

  =>`hat\{xOy}`+`hat\{x’Oy}`=`hat\{xOx’}`

        $40^{0}$+`hat\{x’Oy}`=$180^{0}$

                        `hat\{x’Oy}`=$180^{0}$- $40^{0}$

                        `hat\{x’Oy}`=$140^{0}$

  Vì `hat\{x’Oz}`<`hat\{x’Oy}`($70^{0}$< $140^{0}$) nên tia Oz nằm giữa 2 tia Ox’ , Oz

  Vì:

  – Tia Oz nằm giữa 2 tia Ox’, Oy

  -`hat\{x’Oz}`=`hat\{yOz}`(cùng bằng $70^{0}$)

  => Tia Oz là tia phân giác của `hat\{x’Oy}`

  XIN CTRL HAY NHẤT 

  0
  2021-09-02T13:43:59+00:00

  Đúng 100% 

  Xin câu trả lời hay nhất nhé bạn!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )