Trên bóng điện có ghi 45W,ý nghĩa của số liệu đó là gì

Question

Trên bóng điện có ghi 45W,ý nghĩa của số liệu đó là gì

in progress 0
Julia 3 tuần 2021-07-12T12:41:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T12:42:31+00:00

  Trên bóng điện có ghi 45W ý nghĩa của số liệu kĩ thuật đó là cho biết công suất tiêu thụ định mức của bóng điện là 45W.

  0
  2021-07-12T12:42:49+00:00

  Công suất định mức là 45 W

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )