Trên đường thẳng xy lấy 3 điểm A,B,C theo thứ tự đó sao cho AB=10cm, AC=15cm. Tính BC

Question

Trên đường thẳng xy lấy 3 điểm A,B,C theo thứ tự đó sao cho AB=10cm, AC=15cm. Tính BC

in progress 0
Eden 3 tháng 2021-09-03T00:28:35+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:30:03+00:00

  Đáp án :5 cm

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-03T00:30:03+00:00

  Đáp án:ta lấy ac – ab =bc => 15-10=5cm=>bc=5cm

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )