Trên đường tròn bán kính bằng 5 cho một cung tròn có độ dài bằng 10 số đo radian của cung tròn đó là

Question

Trên đường tròn bán kính bằng 5 cho một cung tròn có độ dài bằng 10 số đo radian của cung tròn đó là

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-06T21:50:37+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T21:51:55+00:00

  Đáp án:

   Số đo rad của cung tròn là : 2rad

  Giải thích các bước giải:

   l=10

  R=5

  Theo công thức l=R. a   

     =>a=l/R =10/5=2rad

  0
  2021-10-06T21:52:16+00:00

  Số đo radian:

  $l= R\alpha$

  $\Leftrightarrow \alpha=\frac{l}{R}=2(rad)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )