Trên một mạch của gen có 300 ađênin (chiếm 20% số nuclêôtit của mạch) và 40% timin. Hãy xác định tổng số nuclêôtit và số lượng nuclêôtit từng loại có

Question

Trên một mạch của gen có 300 ađênin (chiếm 20% số nuclêôtit của mạch) và 40% timin. Hãy xác định tổng số nuclêôtit và số lượng nuclêôtit từng loại có trong gen.

in progress 0
Eloise 4 tuần 2021-07-08T20:36:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:38:04+00:00

  – Giả sử mạch 1 của gen có 300A chiếm $20\%$ số nuclêôtit của mạch.

  → $N_{1}=300:20\%=1500(nu)$

  – Tổng số nu của gen là:

  $N=1500.2=3000(nu)$

  – Ta có:

  $+A_{1}=T_{2}=300(nu)$

  $+T_{1}=A_{2}=\frac{300}{20\%}.40\%=600(nu)$ 

  – Số nu từng loại của gen là:

  $A=T=A_{1}+A_{2}=300+600=900(nu)$

  $G=X=1500-900=600(nu)$

  0
  2021-07-08T20:38:25+00:00

  $+$ Một mạch của gen có $300T$, chiếm $20$% số nu của mạch

  $→$ số nu 1 mạch là: $300:\frac{20}{100}=1500$

  $+$ Số nu loại $T$ là: $1500*\frac{40}{100}=600$

  $+$ Số nu loại $A$ bằng số nu loại $T$ bằng tổng số nu loại $A$ và $T$ trên cùng 1 mạch.

  $→A=T=300+600=900$

  $+$ Mà tổng số nu trên 1 mạch bằng tổng số nu loại $A$ và $G$ của gen

  $→G=T=1500-900=600$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )