trên một nữa mặt phẳng bờ chứa tia ox vẽ 2 tia oy,oz sao cho xoy=100 độ , xoz=20 độ A)trong ba tia ox,oy,oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? B) vẽ t

Question

trên một nữa mặt phẳng bờ chứa tia ox vẽ 2 tia oy,oz sao cho
xoy=100 độ , xoz=20 độ
A)trong ba tia ox,oy,oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại?
B) vẽ tia om là tia phân giác của góc yoz . tính số đo góc xom

in progress 0
Reagan 1 tháng 2021-08-13T13:36:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:38:21+00:00

  Đáp án:

   ……………………

  Giải thích các bước giải:

   a) vì xOz<xOy

  => Oz nằm giữa hai tia còn lại

  b) vì Om là phân giác của xOz 

  => xOm=20*:2=10*

  Chúc bn hok tốt!!!

  0
  2021-08-13T13:38:31+00:00

   a) vì `\hat{xOz} < \hat{xOy} ( 20^o < 100^o)`

  suy ra tia ` Oz` nằm giữa hai tia `Oy` và ` Oz`

  b) ta có : `\hat{xOz} + \hat{yOz} = \hat{xOy}`

  suy ra `\hat{yOz} = \hat{xOy} – \hat{xOz} = 100^o – 20^o = 80^o`

  vì ` Om` là tia p/g của `\hat{yOz}`

  `=> \hat{mOz} = \hat{mOy} = \hat{yOz}/2 = 80^o/2 = 40^o`

  vì `\hat{xOz} < \hat{mOz} ( 20^o < 40^o)`

  suy ra tia `Oz` nằm giữa hai tia tia ` Ox` và `Om`

  ta có : `\hat{xOz} + \hat{mOz} = \hat{xOm}`

  suy ra `\hat{xOm} = 20^o + 40^o = 60^o`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )