Trên tia Ox,lấy 2 điểm A và B sao cho OA=4cm,OB=8cm a,Tính AB b,Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB ko?Vì sao? c,TRên tia đối của tia Ox vẽ

Question

Trên tia Ox,lấy 2 điểm A và B sao cho OA=4cm,OB=8cm
a,Tính AB
b,Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB ko?Vì sao?
c,TRên tia đối của tia Ox vẽ điểm C sao cho BC=10cm.Gọi M là trung điểm của BC.Tính OM
đang vội hứa cho 5* ai giải đc

in progress 0
Maya 3 tuần 2021-11-24T23:42:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:44:15+00:00

  a/ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ $OB$: $OA<OB$

  $→A$ nằm giữa $O,B$

  $→OA+AB=OB$

  $\quad 4+AB=8$

  $→AB=4$

  b/ $AB=4→AB=AO$

  mà $A$ nằm giữa $O,B$

  $→A$ là trung điểm $OB$

  c/ $OB$ và $OC$ là hai tia đối nhau

  $→O$ nằm giữa $B,C$

  $→OB+OC=BC$

  $\quad 8+OC=10$

  $→OC=2$

  $M$ là trung điểm $BC$

  $→CM=\dfrac{BC}{2}=\dfrac{10}{2}=5$

  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ $CM$: $CM>CO$

  $→O$ nằm giữa $C,M$

  $→OC+OM=CM$

  $\quad 2+OM=5$

  $→OM=3$

  0
  2021-11-24T23:44:24+00:00

  ta có hình vẽ : 

  a) Trên cùng tia Ox ta có :

  OA=4cm , OB=8cm ⇒OA<OB

  ⇒A nằm giữa O và B 

  ⇒OA+AB=OB

  Thay OA=4cm , OB=8cm ta có :

  4+AB=8⇒AB=8-4=4cm

  Vậy AB=4 cm

  b) Ta có : OA=AB(=4cm)

  Mà A nằm giữa O và B (câu a)

  ⇒A là trung điểm của OB

  c) Vì M là trung điểm của BC

  ⇒BM=MC=BC/2=5cm 

  ⇒OB+BM=OM

  Thay OB=8cm ,BM=5cm ta có :

  8+5=OM⇒OM=13cm 

  Vậy OM=13cm

  BN TỰ VẼ HÌNH NHA

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )