Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA=8cm;OB=4cm B có phải là trung điểm đoạn thẳng OA không ?Vì sao? Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB .K là t

Question

Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA=8cm;OB=4cm
B có phải là trung điểm đoạn thẳng OA không ?Vì sao?
Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB .K là trung điểm của đoạn thẳng OB .Tính độ dài đoạn thẳng IK
Lấy M là 1 điểm bất kì nằm ngoài đường thẳng AB .Trong 3 tia MA ,MB ,MO tia nào nằm giữa 2 tia còn lại?

in progress 0
Cora 1 năm 2021-07-05T18:55:16+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T18:56:18+00:00

  Đáp án:

  a) Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng OA.

  b) Độ dài đoạn thẳng IK  là 4cm.

  c) Tia MB nằm giữa 2 tia còn lại.

  Giải thích:

  a) vì: điểm B nằm giữa 2 điểm O và A (OB+ AB= OA, 4+AB=8, AB=8-4=4, AB= 4cm), điểm B cách đều 2 đoạn thẳng OB và AB (OB=AB= 4cm).

  b) I là trung điểm của đoạn thẳng AB (BI=IA=2cm), K là trung điểm của đoạn thẳng OB (OK=KB=2cm), điểm B nằm giữa 2 điểm I và K (KB+BI=IK, 2cm+2cm=IK, 2cm+2cm=4cm, IK=4cm).

  c) vì: trong 3 tia MA, MB, MO, điểm B nằm giữa 2 điểm A và O, đường thẳng AB trùng với đường thẳng OA nên tia MB nằm giữa 2 tia còn lại.

   

  0
  2021-07-05T18:56:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   B có thể là trung điểm của OA và B có thể k là trung điểm OA vì

  Th1 B nằm giữa O,A thì B là trung điểm OA

  Th2B nằm ngoài O,A thì B k là trung điểm IA

  Th1 B nằm giữa OA

  IA=IB=2

  KO=KB=2

  => IK=4

  TH2 B nằm ngoài O,A

  B cùng phía bới O

  OK=2

  IA=4

  => IK=6

  B cùng phía với O

  OK=2

  OI=4

  => IK=2

  M nằm ngoài thì tia 

  MA,MB,MO 

  Th1 B nằm trong OA thì Tia MB nằm giữa

  Th2 B nằm ngoài AO 

  B cùng phía A => tia MA nằm giữa

  B cùng phía O thì tia MO nằm giữa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )