Trên tia Ox vẽ hai điểm M và N sao cho OM =2,5cm ;ON =5 cm A) tính độ dài đoạn MN B) M có là trung điểm của đoạn ON không vì sao C) chỉ ra các tia đ

Question

Trên tia Ox vẽ hai điểm M và N sao cho OM =2,5cm ;ON =5 cm
A) tính độ dài đoạn MN
B) M có là trung điểm của đoạn ON không vì sao
C) chỉ ra các tia đối nhau , trùng nhau có trên hình vẽ
D) trên tia đối của tia Mx lấy điểm E sao cho ME =4cm . Tính độ dài đoạn EN
Mong các bạn tận tình giúp đỡ mình cảm ơn ạ

in progress 0
Samantha 2 tuần 2021-07-11T00:23:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:24:04+00:00

  ta có : `OM + MN = ON`

   Hay : `2.5 + MN = 5`

  Suy ra `MN = 5 – 2.5 = 2.5 (CM )`

  vậy `MN = 2.5cm`

  b) Vì `N \in  Ox , M \in tia đối của tia Ox`

  Suy ra `O` nằm giữa `M,N`

  $\left \{ {{OM=2.5cm} \atop {MN=2.5cm}} \right.=> OM = MN$ 

  Do đó `M ` là trung điểm của `ON`

  c)ĐỐI NHAU : `Ox,OM`

  Trùng nhau : `OM,Ox `

  d)

  vì điểm` E nằm giữa 2 điểm O và N` nên

     ta có:`EN+OE=ON`

             ` EN+4=5`

              ` EN    =5-4`

              ` EN=1`

    Vậy` EN bằng 1cm`

  xin hay nhất ạ!!

  0
  2021-07-11T00:24:13+00:00

  a)Trong 3 điểm O, M, N thì điểm m nằm giừa 2 điểm còn lại

    ta cóON-OM=MN

             5+2,5=MN      

                7,5=MN 

            VẬY MN=7.5 cm

  b)M không là trung điểm của đoạn thẳng ON

  Vì:Điểm M nằm giữa 2 điểm O và N

  Mà OM<ON(2,5cm=5cm)

  c)OM là tiua đối của ON

     OM trùng ON

  d)vì điểm E nằm giữa 2 điểm O và N nên

     ta có:EN+OE=ON

              EN+4=5

               EN    =5-4

               EN=1

    Vậy, EN bằng 1cm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )