Trên tia Oz lấy 2 điểm E và F sao cho OE=4cm,OF=10cm a)Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? b)So sánh độ dài đoạn thẳng OE và EF c)Trên tia đối của

Question

Trên tia Oz lấy 2 điểm E và F sao cho OE=4cm,OF=10cm
a)Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
b)So sánh độ dài đoạn thẳng OE và EF
c)Trên tia đối của tia Oz,lấy điểm M sao cho độ đài đoạn OM bằng một nửa độ dài đoạn EF.Lấy điểm A thuộc đoạn thẳng EF sao cho FA=2cm.Tính độ dài đoạn MA?
Các bạn giúp mk nha.

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-09-10T18:10:32+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T18:12:31+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

  a) có OE < OF ( 4<10) nên E nằm giữa O và F

  b) EF= OF -OE= 10-4=6 (cm)

  suy ra : OE <EF 

  c) 

  Ta có : MO=1/2 EF=1/2. 6=3cm

  OA=OF- AF = 10- 2=8 cm

  suy ra : MA = MO+ OA = 3+8= 11 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )