trên trái đất có những loại khối khí nào? Nêu sự hình thành và tính chất của các khối khí đó

Question

trên trái đất có những loại khối khí nào? Nêu sự hình thành và tính chất của các khối khí đó

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-09-08T07:51:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:52:08+00:00

  Trên trái đấ có những loại khối khí:

  Khối khí nóng : hình thành trên các vùng vĩ độ thấp

  Tính chất:khá nóng

   Khối khí lạnh : hình thành trên các vùng vĩ độ cao 

  Lạnh

  Khối khí đại dương : hình thành trên các biển và đại dương 

  Độ ẩm cao

   Khối khí lục địa : hình thành trên các vùng đất liền 

  Khá là hanh,khô

  0
  2021-09-08T07:52:59+00:00

  – Trên Trái đất có 4 khối khí :

   Khối khí nóng : hình thành trên các vùng vĩ độ thấp (có nhiệt độ tương đối cao)

   Khối khí lạnh : hình thành trên các vùng vĩ độ cao ( có nhiệt độ tương đối thấp )

  Khối khí đại dương : hình thành trên các biển và đại dương ( có độ ẩm thấp )

   Khối khí lục địa : hình thành trên các vùng đất liền ( có tính chất tương đối khô )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )