Trinh bay cach mang công nghiêp Anh thê ki 18

Question

Trinh bay cach mang công nghiêp Anh thê ki 18

in progress 0
Reese 1 tuần 2021-12-04T06:48:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:49:46+00:00

  – Anh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp do cách mạng tư sản nổ ra sớm, tạo những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất

  – Bắt đầu từ những năm 60 của thế kỉ XVIII và kết thúc vào những năm 40 của thế kỉ XIX.

  – Những thành tựu đạt được:

  1. Năm 1764 : người thợ dệt Giêm Ha-gri-vơ đã sáng chế ra máy kéo sợi và lấy tên con gái mình đặt cho máy – “máy Gien-ni”

  → Năng suất lao động tăng gấp 8 lần

  2. Năm 1769 : Ác-crai-tơ chế ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước

  → Thay thế sức lao động của con người.

  3. Năm 1785 : kĩ sư Ét-mơn Các-rai đã chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước

  → Nắng suất lao động tăng gấp 40 lần

  4. Năm 1784: máy hơi nước do Giêm Oát phát minh được đưa vào sử dụng

  → Sử dụng trong sản xuất và giao thông vận tải.

  * Kết quả:

  – Nước Anh chuyển từ nền sản xuất nhỏ ( thủ công) sang nền sản xuất mới ( bằng máy móc )

  – Năng suất lao động tăng nên có nhiều của cải dư thừa → tác động đến các nước khác phát triển công nghiệp.

  – Anh từ 1 nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển mạnh nhất thế giới

  0
  2021-12-04T06:49:49+00:00

  CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ANH THẾ KỈ XVIII

  a) Tiền đề

  Đến thế kỉ XVIII, nước Anh có:

  – Nguồn vốn khổng lồ.

  – Nhân công sẵn có.

  – Kĩ thuật phát triển.

  => Nước Anh là quê hương của cách mạng công nghiệp.

  b) Thành tựu

  * Máy móc:

  – Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ phát minh ra máy kéo sợi Gien-ni

  – Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước

  – Năm 1784, Giêm-Oát hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước

  – Năm 1785, Ét-mơn Các-rai phát minh ra máy dệt đầu tiên

  * Luyện kim:

  Năm 1850, nước Anh đã sản xuất được một nửa số gang, thép và than đá của thế giới.

  * Giao thông vận tải:

  – Xuất hiện các tuyến đường sắt.

  – Tàu thủy chạy bằng hơi nước.

  – Đầu máy xe lửa chạy bằng sức nước.

  => Nước Anh là công xưởng của thế giới.

  c) Đặc điểm

  Chuyển từ sản xuất nhỏ, thủ công => sản xuất lớn, bằng máy móc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )